TH / ENG

Package สอบ TOEFL ITP


           ติว TOEFL ITP OnDemand ติวครบ All Ep's รวมเนื้อหาครบทุกพาร์ท 9 ชั่วโมง ราคา 2,590 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           ติว TOEFL ITP OnDemand Ep.01-04 Grammar ราคา 700 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           ติว TOEFL ITP OnDemand Ep.05-07 Reading Comprehension ราคา 700 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           ติว TOEFL ITP OnDemand Ep.08 Written Expression ราคา 700 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           ติว TOEFL ITP OnDemand Ep.09 Structure ราคา 500 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           ติว TOEFL ITP OnDemand Ep.10 Listening Comprehension ราคา 700 บาท
           (ดูซ้ำได้ไม่มีวันหมดอายุ มีเอกสารประกอบการติวให้) *ติวอย่างเดียวไม่รวมสอบ

           สมัครสอบ TOEFL ITP Online 1 ครั้ง ราคา 1,900 บาท
           (สอบออนไลน์ที่ศูนย์ สามารถทราบผลการสอบผ่านหน้าจอได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ)

           สมัครสอบ TOEFL ITP Digital at home 1 ครั้ง ราคา 1,900 บาท
           (สอบออนไลน์ที่บ้าน สามารถทราบผลการสอบผ่านหน้าจอได้ทันทีหลังจากสอบเสร็จ)

           สมัครสอบ 1 ครั้ง ราคา 2,015 บาท (ทุกศูนย์สอบทั่วประเทศ)

           ส่วนลดพิเศษ สมัครสอบ 1 ครั้ง ราคา 1,500 บาท
           สำหรับหน่วยงานที่ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์สอบ (MOU)

*สอบถามข้อมูล - จองที่เรียนและสอบ โทร. 063-0619000, 074-440495

การสมัครสอบ TOEFL ITP


ตรวจสอบตารางสอบได้ที่นี่ : https://shop.line.me/@toeflitpthailand

*** ผู้เข้าสอบยอมรับเงื่อนไขของการยกเลิกการสอบโดยไม่สามารถคืนเงินค่าสอบได้
       หากไม่สามารถเดินทางมาสอบได้ในทุกกรณี
       ระบบจะยกเลิกการจองโดยอัตโนมัติ หากไม่ทำการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง
       ระบบจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้ เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์

1.  ผู้เข้าสอบต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์  

2.  สอบได้สูงสุดวันละ 2 รอบ

3.  ห้ามมิให้ผู้สอบ ลงสอบวันติดกัน (สอบได้วันเว้นวัน)

4.  เมื่อสอบครบ 15 ครั้ง ต้องเว้น 10 วัน ถึงจะสอบใหม่ได้

5.  เมื่อมีการยืนยันรอบสอบโดยระบบแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการสอบได้ทุกกรณี

6.   กรอก ใบสมัครและเช็ครอบสอบ TOEFL ITP ได้ที่นี่  
      (กรุณากรอกชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ)

 *** ผู้สมัครสอบและผู้เข้าสอบอนุญาตให้ ศูนย์สอบโทเฟล ไอทีพี (ประเทศไทย) โดย โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จังหวัดสงขลา ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของ PDPA และภาพถ่ายในการดำเนินการจัดสอบและใช้ภาพถ่ายในห้องสอบเพื่อเป็นหลักฐานในการระบุที่นั่งสอบ และเพื่อการประชาสัมพันธ์ได้ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

การเปลี่ยนแปลงรอบสอบ


1.
 เมื่อสมัครแล้ว ผู้สมัครไม่สามารถยกเลิกรอบสอบได้

2.  หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนสอบ ผู้สมัคร สามารถเลื่อนรอบสอบได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งเมื่อชำระค่าธรรมเนียมการเลื่อนสอบ ครั้งละ 200 บาท และต้องแจ้งล่วงก่อนวันสอบเดิม 7 วันทำการ โดยต้องทำการชำระค่าเลื่อนสอบ พร้อมการสมัครรอบใหม่ แล้วจึงจะยกเลิกรอบสอบเดิม การคืนเงินรอบสอบที่ถูกยกเลิก จะคืนเงินตามเงื่อนไขของศูนย์สอบฯ ในข้อ 3-5

3. การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 1-14 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวน ในวันที่ 15

4. การชำระด้วยการโอนเงินภายในวันที่ 15-30 หรือ 31 ระบบจะทำการคืนเต็มจำนวน ในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป

5. การชำระด้วยวิธีการอื่น เช่นบัตรเครดิต บัตรเดบิต Rabiit Line Pay หรือ Line Point ระบบจะหักค่าธรรมเนียมประมาณ 4% (ขึ้นอยู่กับธนาคาร) และโอนเงินคืนโดยใช้เวลาประมาณ 7-45 วันทำการ ขึ้นอยู่กับชนิดของบัตรและธนาคาร

6. ศูนย์สอบสามารถเปลี่ยนแปลงรอบสอบ หรือยกเลิกการสอบได้ หากมีผู้สอบต่อรอบน้อยกว่า 10 คน โดยผู้เข้าสอบจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน หากผู้เข้าสอบไม่สามารถย้ายรอบสอบได้ ศูนย์สอบจะทำการคืนเงินให้ตามเงื่อนไขข้อ 3-5

การเข้าสอบ


ศูนย์สอบไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าสอบ


1.  มีประวัติไข้ในวันสอบหรือวัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5°C ขึ้นไป

2.  ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก

3.  ตาแดง ผื่น ถ่ายเหลว และมีประวัติเสี่ยง ในช่วง 14 วัน ก่อนวันเริ่มป่วย

ข้อปฎิบัติในการเข้าสอบ


1.  ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริงเท่านั้น (ต้องไม่หมดอายุก่อนวันสอบ) ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้า ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครสอบเข้าห้องสอบหากไม่มีบัตรประชาชน หรือ Passport ตัวจริง

2.  ผู้สอบต้องมาถึงห้องสอบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาสอบ (สามารถเข้าห้องสอบได้ 20 นาทีก่อนเริ่มการสอบ)

3.  กรณีที่ผู้เข้าสอบมาสายเกินกว่า 15 นาทีของเวลาสอบ จะถูกตัดสิทธิ์ในการสอบ และไม่สามารถขอเงินค่าสอบคืนได้

4.  ศูนย์สอบมีดินสอดำ 2B และยางลบให้ ผู้สมัครสอบไม่ต้องนำมา

5.  ศูนย์สอบจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายในทรัพย์สินที่ผู้เข้าสอบนำติดตัวมา

6.  การแต่งกาย สามารถใส่ชุดลำลองที่สุภาพได้ (ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดนักศึกษาหรือเครื่องแบบ) ห้ามสวมกางเกงยีนส์ทุกชนิดทั้งขาดและไม่ขาด ต้องสวมรองเท้ารัดส้น หรือผ้าใบ ไม่อนุญาตให้ผู้สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

7.  ห้ามมิให้ผู้เข้าสอบสวมนาฬิกาข้อมือทุกชนิด สร้อยข้อมือ แหวน หรือเครื่องประดับข้อมือทุกชนิดเข้าห้องสอบ

การแจ้งผลสอบ


1.  ผลสอบอย่างไม่เป็นทางการจะแจ้งทาง Line @toeflitpthailand ภายใน 3-5 วันทำการ หรือทันทีที่ศูนย์สอบ TOEFL ITP มีฟ้าได้รับผลจากสถาบันการศึกษานานาชาติ

2.  ใบคะแนน (Score Report) จะถูกจัดส่งให้ผู้เข้าสอบศูนย์ต่างจังหวัด ประมาณ 7-10 วันทำการ และจะแจ้งเลข EMS Tracking ทาง order ที่สมัครเข้ามาในระบบ

3.  การแจ้งคะแนนจากศูนย์สอบถือเป็นที่สิ้นสุดและผู้สมัครสอบยอมรับผลคะแนนที่ศูนย์สอบได้แจ้งแก่ผู้สอบ โดยผู้สอบสามารถขอใบคะแนน Reprint เพื่อแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่กรอก/ฝนผิด หรือขอคะแนนเป็นใบที่ 2 เป็นต้นไปได้ ทั้งนี้ มีค่าธรรมเนียมในการขอใบ reprint (สอบถามรายละเอียดการดำเนินการได้จากศูนย์สอบ)

4.  ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP (Offcial Report) มีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ศูนย์สอบ TOEFL ITP


โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) อย่างเป็นทางการในการจัดตั้ง
เป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปทั้งนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ต้องการคะแนนจากข้อสอบมาตรฐาน
(Standardized Test) ใช้ในการสมัครเรียนต่อ หรือเป็นคุณสมบัติการสอบจบระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในประเทศไทย และใช้สมัครงานบริษัท
ต่างๆ ที่ยอมรับผลคะแนนสอบ TOEFL ITP

TOEFL ITP (Instiutional Testing Program)


TOEFL ITP (Instiutional Testing Program) เป็นข้อสอบมาตรฐานด้านภาษาอังกฤษ TOEFL ที่เป็นการสอบแบบใช้กระดาษในการทำข้อสอบ
(Paper based) และยอมรับในประเทศไทย ใช้วัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เป็นข้อสอบมาตรฐาน
ด้านการทดสอบภาษาอังกฤษในเชิงวิชาการของ TOEFL เพื่อวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษโดยแยกตามประเภททักษะ
(การฟัง, การอ่าน และโครงสร้างไวยากรณ์) มีคะแนนเต็มเท่ากับ 677 ผลคะแนนสอบมีอายุ 2 ปีนับจากวันสอบ

ทำไมจึงควรสอบ TOEFL ITP


1.
 TOEFL ITP เป็นข้อสอบ TOEFL มาตรฐานที่ออกข้อสอบโดยศูนย์บริการแบบทดสอบทางการศึกษา ETS (Educational Testing Service) ณ สหรัฐอเมริกา จึงมีมาตรฐานเดียวกับการสอบวัดผล TOEFL จริง

2.  ค่าใช้จ่ายในการสอบ TOEFL ITP ถูกกว่าค่าธรรมเนียมการสอบ TOEFL IBT หลายเท่า

3.  สามารถทราบผลการสอบได้ภายในสามวันหลังจากวันสอบ

ผลคะแนนสอบ TOEFL ITP ใช้ตามวัตถุประสงค์ทางการศึกษาดังต่อไปนี้


1.
 วัดระดับก่อนเข้าเรียน (Placement) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเรียนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา และสถานศึกษาต่างๆ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรนานาชาติที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

2.  วัดพัฒนาการทางการใช้ภาษาอังกฤษ (Progress Monitoring) ผู้สอบหรือผู้สอนสามารถใช้คะแนนการสอบนี้ เพื่อดูพัฒนาการการใช้ ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา (Academic English)

3.  สอบเพื่อจบการศึกษา (Exiting) ผู้สอบสามารถใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อจบการศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

4.  ใช้ยื่นเป็นผลสอบภาษาอังกฤษ เพื่อขอรับทุนการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและสถานศึกษาต่างๆ ที่ยอมรับและใช้ผลสอบ TOEFL ITP

โครงสร้างข้อสอบ TOEFL ITP


TOEFL ITP เป็นข้อสอบ Paper-Based แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1: การฟัง (Listening Comprehension) 35 นาที (50 ข้อ)

ส่วนที่ 2 : ไวยากรณ์ (Structure & Written Expression) 25 นาที (40 ข้อ)

ส่วนที่ 3 : การอ่าน (Reading Comprehension) 55 นาที (50 ข้อ)