โมเดลจำลองเสมือนจริง โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สาขา 2 (รามวิถี)  มอบเกียติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตร


  ภาพนักเรียน  การสัมมนาเรื่อง "The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)"
  โดย Ms.Angela ffrench, Director of Operations, Cambridge English Language Assessment.
  ผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก สถาบันการศึกษาชั้นนำ และอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ผู้บริหารสูงสุดและผู้รับใบอนุญาต
  และอาจารย์พัชรวรรลย์ มานะศิริ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า


  โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสต้อนรับ Mr. & Ms. Grey, จากบริษัท CETA Worldwide Education
  ศูนย์แนะแนวการศึกษาและการทัศนศึกษาในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา ซึ่งให้เกียรติมาประชุม
  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในเรื่องการให้บริการแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ ณ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สาขารามวิถี วันที่ 17 ตุลาคม 2557   


  คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนนอกระบบ เข้ามาตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า
   


  กิจกรรมทำบุญโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า สาขา 1 ปละท่า


  ตรวจอาคารสถานที่ โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ


  Christmas Party 2012


  มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนบ้านหนองนายขุ้ย  ภาพบรรยากาศในงานสัมนา King of English ครั้งที่ 1     ภาพบรรยากาศในงานสัมนา King of English ครั้งที่ 2  ภาพบรรยากาศการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จ.สงขลา และสถาบันการศึกษานานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (IIE) อย่างเป็นทางการในการจัดตั้งศูนย์สอบ TOEFL ITP (Institutional Testing Program) โดย Dr.Jonathan, IIE's Regional Director for Southeast Asia และอาจารย์นภัทร ภัทรเดชากูล ผู้รับใบอนุญาตและผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จ.สงขลา โดยโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า จ.สงขลาเป็นศูนย์สอบ TOEFL ITP ประเภทโรงเรียนสอนภาษาแห่งเดียวในภาคใต้