โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้าเปิดทำการทุกวัน
    วันจันทร์-ศุกร์ เปิดทำการ เวลา 08.30-20.05 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดทำการ เวลา 08.30-17.30 น.


         ผู้เรียนสามารถมาสมัครเรียนได้ด้วยตัวเองที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษมีฟ้า ทางโรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการ


         วัดระดับภาษาอังกฤษ (Placement Test) ด้วยระบบ MLMS (Mee Fah Learning Management System)

         สามารถเข้ามาสอบถามและขอวัดระดับพิ้นฐานทางภาษาอังกฤษของตัวเองได้ทุกวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

         สอบถามเพิ่มเติมโทร. 063-061-9000 และ 074-440-495